Archives

PENERIMAAN MAHASISWA BARU TA. 2018/2019

Penerimaan mahasiswa baru STAI Darul Ulum Kandangan Tahun Akademik 2018/2019. Program studi yang ditawarkan dan sudah terakreditasi BANPT. 1. Pendidikan Agama Islam (PAI) 2. Pendidikan GuruMadrasah Ibtidaiyyah (PGMI) 3. Pendidikan Islam Anak Usia Dini (PIAUD) 4. Ahwalusy Syakhshiyah (AS)-Hukum Keluarga Islam 5. Ekonomi Syariah (ESy) Guna peningkatan mutu pendidikan dan lulusan, telah menjalin kerjasama dengan:
Read More

PEMBEKALAN PRA KULIAH KERJA NYATA

Dalam rangka mempersiapkan peserta Kuliah Kerja Nyata (KKN) Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Darul Ulum Kandangan, dilaksanakan pembekalan pra Kuliah Kerja Nyata (KKN) mahasiswa  pada tanggal 3 – 4 Maret 2018. Pembekalan pra kuliah kerja nyata ini membekali tentang Dasar dan Filosofi KKN yang disampaikan oleh Dr Muhammad Yusran, S.Pd.I, MSI, Tata Tertib, Model KKN,
Read More